LeerpleinOmgevingsrecht

Grip op Deskundigheid

Het LeerpleinOmgevingsrecht helpt je bij het in beeld brengen van deskundigheid, het sturen en monitoren van de ontwikkeling van je medewerkers en het borgen van hun professionaliteit. De basis is een ePortfolio. Inmiddels is het LeerpleinOmgevingsrecht uitgegroeid tot een combinatie van een ePortfolio, een talent-/competentiemanagementsysteem en een volwaardig LMS (Learning Management Systeem). Deze opzet brengt een veelheid aan functionaliteiten met zich mee.

Functionaliteit

ePortfolio

Een ePortfolio is een centrale plaats waarop jouw medewerkers diploma’s, certificaten en beroepsproducten kunnen opslaan. Alles op 1 plaats. Zo beschikken zij altijd over actuele documenten waarmee zij hun professionaliteit kunnen onderbouwen en onderstrepen

Talentmanagement

Het managen van talenten en competenties vraagt om inzicht in de huidige situatie en een doel voor de toekomst van jouw medewerkers. Een EVP/EVC levert vooral inzicht in het kennisniveau. Het LeerpleinOmgevingsrecht biedt daarnaast de 360 graden feedback module om competenties in beeld te krijgen (en te houden). De resultaten hiervan zijn te koppelen aan de nieuwe competentie-profielen van de KwaliteitsCriteria VTH 2.3.

Learning Management Systeem

Het LeerpleinOmgevingsrecht is een volwaardig Learning Management Systeem (LMS) dat tal van mogelijkheden biedt om online kennis te delen en cursussen te ontwikkelen en te (online) te verzorgen. Daarnaast is hiermee de ontwikkeling van jouw medewerkers inhoudelijk te sturen en te monitoren.

 

De bovenstaande functionaliteit kan zowel modulair als in maatwerk vormgegeven worden. wil je mer weten wat voor jouw organisatie passend is neem dan contact met ons op.

Modules

Basis-module

De basis-module omvat de basisfunctionaliteit van het LeerpleinOmgevingsrecht. Deze omvat een introductie waarin de werking van het LeerpleinOmgevingsrecht wordt toegelicht en het ePortfolio. Gebruikers kunnen hiermee hun eigen portfolio opbouwen en documenten op een veilige manier bewaren. De basis-module wordt ook gebruikt door managers om de ontwikkeling van medewerkers te volgen en te sturen. Zij kunnen deze module inzetten als een waardevol competentie- en talentmanagement instrument.

VTH/Wkb-module

Voor VTH-en Wkb-professionals bieden wij de VTH/Wkb-module aan. DIt is een uitbreiding op de basis-module. Met deze module wordt het mogelijk om aan de KwaliteitsCriteria VTH en/of de Wkb-deskundigheidscriteria te toetsen. Deze toetsing kan door de gebruiker zelf, door zijn manager of door een externe partij worden uitgevoerd. Verder heeft de gebruiker rechtstreeks inzage in de al dan niet gevalideerde status van deskundigheid en kan hij vragen om aanpassing hiervan waardoor deze informatie altijd up-to date is.

LMS-module

Het LeerpleinOmgevingsrecht is gebouwd op het Moodleworkplace-platform. Dit is een toonaangevend Learning Management Systeem (LMS) dat door vele opleidingen, hogescholen en universiteiten in binnen- en buitenland wordt gebruikt. Met de LMS-module krijg je zelf de beschikking over de vele faciliteiten die Moodleworkplace te bieden heeft. Hiermee kan het LeerpleinOmgevingsrecht maximaal gebruikt worden voor het sturen van de ontwikkeling van de gebruikers. Bijvoorbeeld door eigen e-learning modules toe te voegen en zo trainees te begeleiden enz.

Screenshots

RobuustheidsMonitor

De RobuustheidsMonitor geeft je inzicht in de robuustheid van je organisatie en je medewerkers. Hiermee kon je snel en eenvoudig overzichten genereren met betrekking tot de deskundigheid en de ontwikkelpunten van jouw medewerkers. Door de koppeling met het LeerpleinOmgevingsrecht zijn de wijzigingen die daar worden doorgevoerd gelijk ook zichtbaar in de overzichten van de RobuustheidsMonitor. Wil je meer weten vraag dan een demo aan!

Contact

KennisCentrum VTH BV
KennisCentrum Wkb

Hamerstraat 10,
7556 MZ Hengelo (o)
Telefoonnummer: 074-852 8686
Mail: info@kc-vth.nl

Neem contact op